Nakon neuspjele otmice i pomirenja sa Snježanom, Tomislav ipak pristaje na Katin plan te njih dvoje bježe u planinarski dom, odakle se Tom javi Snježani, ne želeći da se ona brine.

166. Ep.

Nakon neuspjele otmice i pomirenja sa Snježanom, Tomislav ipak pristaje na Katin plan te njih dvoje bježe u planinarski dom, odakle se Tom javi Snježani, ne želeći da se ona brine. Snjžena je ponosna na svog plemenitog supruga.

Kada Zdenka oslobodi Marka i Milicu iz župnog ureda, a oni shvate da su Tomislav i Katarina već su otišli, pokušavaju prisiliti Krešu da im otkrije gdje se skrivaju. No, Krešo je nesalomljiv.
U selo stiže odvjetnik te seljani napeto iščekuju da vrijeme od dvadeset četiri sata istekne.

Kada sazna za Katarinin bijeg, bijesan Damir vraća se u Oštrovac te upada ravno u kuću Došenovih gdje mu Krešo otkriva gdje je Katarina. I dok Damir kreće u planinarski dom, a Marko i Milica ga prate, Krešo pokušava javiti Katarini da ekipa dolazi po njih, no bezuspješno - mobiteli su im isključeni.

Nesvjesni što se događa, Katarina i Tomislav se šokiraju kada im u sobu upadne Damir, želeći razgovarati s Katarinom, te započinje njihova prepirka.

>>>> Kud puklo da puklo, 1. lipnja