Iako se uspio riješiti Larisse i Barbare, Mati se nikako ne sviđa što i Tina misli da je gay.

2. sez., 37. ep.

Iako se uspio riješiti Larisse i Barbare, Mati se nikako ne sviđa što i Tina misli da je gay. No, Josip ga uvjerava da mu upravo to daje mogućnost da joj se približi.

Srećko dolazi u Oštrovac kako bi Dianu nagovorio na trudnoću. No, prije toga, Barbara pada na njegov šarm, a Sveto dobije slom živaca kada ih uhvati in flagranti na svom novim kauču!
Nakon loših rezultata testova za trudnoću, Katarina predloži Damiru da obave liječničke pretrage, što on odbija.

Mile i Stipe pronalaze dopis u kojem piše da u Oštrovac i Krasinac dolazi povjerenik kako bi izabrao najbolje mjesto za gradnju prihvatilišta za azilante. Kada u pratnji Don Ante referent stigne u Oštrovac, Mile se trudi prikazati selo u najgorem mogućem svjetlu, a sve u želji da spriječi otvaranje azila. No, ubrzo dozna da država za azil nudi novac.

>>>> Kud puklo da puklo, 28. listopada