Sveto obavijesti Milu da je Dalibor lažljivac te se njih dvojica krenu s njim obračunati.

2. sez., 35. ep.

Sveto obavijesti Milu da je Dalibor lažljivac te se njih dvojica krenu s njim obračunati. Sveto udari Dalibora i 'spašava' Suzanu, ali ubrzo sazna pravu istinu: Dalibor jest producent koji je od Nijemaca dobio dozvolu da Suzanu angažira u filmu. Radi lošeg iskustva s Oštrovcem, snimanje sele u Crnu Goru.


Slave shvaća da je ostao bez prebijene pare te odlazi moliti Darija da ga vrati na posao. Kada ga ovaj odbije, Slave odluči štrajkati glađu zavezan pred hotelom. Mile je izbezumljen zbog Slavinog štrajka i moli Darija da ga primi natrag na posao.


Od silnog pritiska Zdenke, a sada i Marka, Damir ne doživi erekciju. Katarina ga tješi, no Marko ih i dalje izluđuje. Ovaj put vlastoručno izrađuje kolijevku za budućeg unuka – od kućnog namještaja.
Mate se odluči ispričati Larissi, ali i s njom raskinuti. No, ona izmišlja da joj je umro stric te od Mate traži potporu i ljubav. Kada ponovo pokuša prekinuti s njom, ona ga ucijeni suzama te odlazi kod babe Jake, zabrinuta za njegovu muškost. Dok pohađa satove klavira, baba Jaka promatra Matu, nezadovoljna onim što vidi.

>>>> Kud puklo da puklo, 26. listopada