Tina shvati da je povrijedila Matu i nesretna se vraća u hotel. Miranda je zadovoljna postignutim – Tina je prekinula s Matom.

2. sez., 49. ep.

Tina shvati da je povrijedila Matu i nesretna se vraća u hotel. Miranda je zadovoljna postignutim – Tina je prekinula s Matom.
Stipe i Mile dolaze uplatiti misu za Katu i Damira, a don Ante prvi put pokaže ljudskost i ne naplati im. No, nakon mise čitavo selo saznaje za Katin i Damirov intimni problem.


Barbara je, pripita nakon proslave, pala s balkona i dobro se ozlijedila. Sveto bjesni jer se osramotila te ju skupa sa Srećkom, Josipom i Dianom vodi Katarini na pregled. Kata zaključi da mora na snimanje u Gospić gdje ju prevozi Marko u mrtvačkim kolima. No, ubrzo se ispostavi da su kola ukradena i Mate ih zaplijeni. Kako bi zadržao kola, Marko apelira na Katinu bolest (problemi sa začećem). Nakon što su ona i Damir čitav dan trpjeli sažalijevanje mještana te se Kate zbog toga sukobila i sa Zdenkom, očev potez postaje kap koja prelije čašu: Kata se razljuti i odluči otići u Zagreb – sama.

>>>> Kud puklo da puklo, 13. studenog