Mile saznaje da don Ante nudi veliku nagradu za informacije o psu. No, Stipe ni ne primijeti da je Carica pobjegla iz njegovog doma. Njih dvojica krenu u potragu i pronađu je s Hundom. Naposljetku, don Ante dolazi po Caricu, a Stipe mu prizna da može biti da se parila.

145. Ep.

Mile saznaje da don Ante nudi veliku nagradu za informacije o psu. No, Stipe ni ne primijeti da je Carica pobjegla iz njegovog doma. Njih dvojica krenu u potragu i pronađu je s Hundom. Naposljetku, don Ante dolazi po Caricu, a Stipe mu prizna da može biti da se parila. Don Ante poludi, a dvojac ostaje bez nagrade. Hund prati Caricu u Krasinac, ali ga don Ante, bijesan jer se usudio lajati pred vratima, upuca. Hund dolazi k Damiru koji moli Katarinu za pomoć, premda je ona odlučila izbaciti ga iz svog života.

Naime, unatoč tome što je Damir pomogao u tome da se razotkriju prljavi planovi Denisa i Doris, Katarina mu i dalje ne oprašta. Tjera i Denisa (koji je stigao u Oštrovac da bi upozorio Doris), nakon što saznaje što je sve učinio. Doris se pak sklonila kod velečasnog, ali ne zadugo, jer u župni ured stižu Marko i bijesna Milica s puškom. Milica želi zvati policiju, ali je Marko ipak sprečava. Oprašta Doris i dozvoli joj da ode, premda mu je slomila srce.

>>>> Kud puklo da puklo, 1. svibnja