Ante ispituje Dianu da mu oda tko je bio njen suučesnik pri paljenju zastave Krasinca, ali Diana ne odaje nego preuzima svu krivicu na sebe.

71.ep - 25. prosinca

Ante ispituje Dianu da mu oda tko je bio njen suučesnik pri paljenju zastave Krasinca, ali Diana ne odaje nego preuzima svu krivicu na sebe. U spas joj stiže Josip koji na sebe preuzima svu krivicu. Iziritirani Ante ih oboje zaključava u mjesni ured, što njima lijepo odgovara. Barbara i Sveto su očajni zbog zatočeništva njihove djece. Barbara pokuša intervenirati kod Ante, koji od nje traži da nađe način da osujeti Katarininu promjenu prebivališta. Barbara dolazi kod Kreše i Tomislava i nudi se da će pospremiti po kući. U Tomislavovoj sobi nalazi inkriminirajući „spis“ o Uskoku koji traži Krešu, a u istinitost ovoga se uvjeri ispitujući Mašu i Jana. Renata je došla upozoriti Krešu na Uskok koji ga je došao tražiti. Sveto traži pomoć od Mirka, kojega Antino ponašanje uzruja te se s njim suoči u gostioni. Ante krene vrijeđati oštrovačke žene i Mirko ga opali šakom. Barbara odaje Anti što je saznala. Mile i Katarina krenu u Gospić, ali ih uspori Stipe te zakasne u policiju. Kad Katarina dođe kući, posjeti ih Ante i zaprijeti da će odati Krešu ako itko od njih promijeni prebivalište. Katarina dolazi reći Mili i Damiru da se predomislila, ali ne može reći razlog. Damir inzistira i Katarina mu bešćutno kaže da mrzi Oštrovac, Oštrovčane i njega.