Sveto otkriva da se Krešo krije kod Mirka te ih pod prijetnjom puškom vodi kod sebe kući. Renata mu tada da nemoralnu ponudu – pobrinut će se da Tom i Keti ispadnu iz oporuke, ako im Sveto pomogne da pobjegnu i od ukupnog im iznosa da sto tisuća eura.

77.ep - 20. siječnja

Sveto otkriva da se Krešo krije kod Mirka te ih pod prijetnjom puškom vodi kod sebe kući. Renata mu tada da nemoralnu ponudu – pobrinut će se da Tom i Keti ispadnu iz oporuke, ako im Sveto pomogne da pobjegnu i od ukupnog im iznosa da sto tisuća eura. Krešo se protivi. Sveto novi prijedlog iznosi Mili i Stipi – 900 tisuća ide selu, ako Sveto postane predsjednikom odbora. Mile na koncu pristaje. Dok se oni dogovaraju Krešo bježi, ulove ga, a potom ga Renata uspije nagovoriti da se zbog djece drži plana. Krešo pristaje. Vraća se kod Došenovih i moli Katarinu da ga sakrije, dok Renata izvodi predstavu pred agentima nazivajući Krešu gadom. Plan kreće u realizaciju. Stanko, koji je upao u Đurinu zamku, ostaje u krčmi s uganutom nogom dok Vlatka sam nastavlja s istragom. Budući da Katarina u tom trenu ne zna za Krešine i Renatine planove, misli da su u bijegu a ne sa Svetom, nagovara Damira da zavede Vlatku. On je nevoljko posluša i uspije. Katarina je ljubomorna, ali srećom ne zadugo jer se Vlatka vraća na zadatak. Tijekom boravka u krčmi Stanko otkriva da ima problema sa želucem, a Ane koja ne želi da joj on njuška po krčmi jer nema fiskalnu blagajnu, glumi ljubaznost. Servira mu jela koja on mahom odbija. Dolazi Barbara u potrazi za skandalom. Posvadi se s Ane oko hrane. Ane je tjera, a Barbara joj zaprijeti oštrom kritikom njene kuhinje u gospićkom listu.