Katarina nalazi Marka u krčmi, no oni se opet posvađaju. Marko pokušava naći mjesto gdje će spavati, ali se na koncu ipak vraća Katarini koja ga prima.

95.ep - 19. veljače

Katarina nalazi Marka u krčmi, no oni se opet posvađaju. Marko pokušava naći mjesto gdje će spavati, ali se na koncu ipak vraća Katarini koja ga prima. Mile uspije utješiti očajnu Zdenku, uvjeravajući ju da imaju dovoljno novaca da kupe sve što im treba te se oni napokon pomire. Stipe još jednom Ljubi iznosi svoje sumnje vezane uz Ružu, no opet nailazi na nerazmijevanje. Ljubo mu ne vjeruje. Mile odlazi na sastanak s Markom, koji je pripremio račun za uređenje Milinog ureda. Kada Marko posjeti Ružu zbog predujma, ona se šokira kada vidi koliko novaca se troši te na sastanku Odbora svrne pozornost na Milino katastrofalno vođenje pilane, smjeni ga, te ona postaje nova direktorica pilane i dobiva ključeve sefa - ono što je jedino i htjela. Laže odboru da ide na sastanak s dobavljačem strojeva, a Sveto inzistira da ju on autom odvede, što Ruži pomrsi planove. Ipak, Ruža izmanipulira Svetu da ona vozi, a Sveto bude na stražnjem sjedalu, misleći da će tako lakše doći do aktovke. No, na Ružino iznenađenje, Sveto lisicama veže aktovku za svoju ruku. Za to vrijeme, Stipe među Ružinim stvarima nalazi dokumente koji dokazuju da je ona prevarantica te dolazi Mili i Zdenki, koji u užasu shvaćaju što se dogodilo.