Manifestacija za koju se Opuzenci pripremaju cijelu godinu tradicionalna je Brudetijada.

Manifestacija za koju se Opuzenci pripremaju cijelu godinu tradicionalna je Brudetijada. Riječ je o zabavnom natjecanju koje se održava već deset godina, a pobjedu odnosi ekipa koja napravi najbolji brudet.