Dok Atu muči činjenica što ne može održati obitelj na okupu, zbog pritiska onih oko njega postane fokusiraniji na to i počinje preispitivati svoje očinstvo.

22.ep. - 5. kolovoza

Dok Atu muči činjenica što ne može održati obitelj na okupu, zbog pritiska onih oko njega postane fokusiraniji na to i počinje preispitivati svoje očinstvo. Ata Katiboglu kreće na put kojem se ne nazire kraj. No Ata nije jedini koji kreće na put bez kraja. Dok se Uftade suočava s istinama za koje sazna između redaka, bol joj se poveća s Feridinim povikom upomoć. Uftade, koja s Fatihom trči u pomoć Feride, više je ne želi izgubiti iz vida. Atu uhvati panika kad sazna da je dnevnik dospio u Uftadine ruke. Napetost između Uftade i Ate svakim danom sve više raste.