Ajšen je svojim hrabrom korakom uspjela popraviti odnos s Atom. Sad moraju prema Atinoj želji skrivati tajnu. Savaševa sreća zbog pobjede neće dugo trajati.

17.ep. - 29. srpnja

Ajšen je svojim hrabrom korakom uspjela popraviti odnos s Atom. Sad moraju prema Atinoj želji skrivati tajnu. Savaševa sreća zbog pobjede neće dugo trajati. Dok Atif traži izlaz, Feride se bori za Atifa i za dijete u svom trbuhu. Sureja više ne može nositi teret neuzvraćene ljubavi te dolazi do samog ponora. Fatih nema drugog izbora nego pružiti potporu Sureji. Dok se Neslihan trudi udaljiti Ajšen od Savaša, Savaš, koji čini sve da ne izgubi Ajšen, nađe se licem u lice s istinom i shvati da se nalazi između dvije vatre, osvete i ljubavi.