Ajšen, potresena zbog izdaje kojoj je sama posvjedočila, više ne vjeruje Savašu te ga napusti. Savaš, koji je prvi put sasvim nevin izgubio, bjesni.

37.ep. - 26. kolovoza

Savaš, koji zbog svojih osjećaja prema Ajšen počinje paničariti te ubrzavati svoj plan, u sasvim neočekivanom trenu upada u veliku zamku. Nakon zamke u koju Savaš upada, život više ni za koga neće biti jednak. Ajšen, potresena zbog izdaje kojoj je sama posvjedočila, više ne vjeruje Savašu te ga napusti. Savaš, koji je prvi put sasvim nevin izgubio, bjesni. Ajšenin i Savašev nagli prekid na svakoga utječe, ponajprije na Atu i Fatiha. Fatih primijeti da se bori između igre koju igra sa Surejom i svojih pravih osjećaja prema Ajšen. Presretna Sureja pak shvaća da se za njezinu vlastitu sreću Ajšen i Savaš moraju što prije pomiriti.