Potez koji čini Ajšen bijesna na Savaša u potpunosti će svima poljuljati ravnotežu. Riječi koje je Ajšen izgovorila u trenutnom bijesu čula je Sureja koja poludi na Ajšen, no Savaš ju smiruje i odvodi čim dalje od Ajšen

42.ep. - 2. rujna

Dok Neslihan i Atif traže nešto što će ih spasiti, potez koji čini Ajšen bijesna na Savaša u potpunosti će svima poljuljati ravnotežu. Riječi koje je Ajšen izgovorila u trenutnom bijesu čula je Sureja koja poludi na Ajšen, no Savaš ju smiruje i odvodi čim dalje od Ajšen. Ajšen počinje sumnjati da je Fatih cijelo vrijeme bio zaljubljen u nju, no on to opovrgava. Savašev bijes prema Fatihu postaje beskrajan i opasan za sve. Savaš je angažirao svog čovjeka kako bi pratio svaki Fatihov korak. Fatih pak shvaća da je igrica koju igra sa Surejom došla do točke nakon koje nema povratka. Uftadina borba između života i smrti se nastavlja, dok će Feride doživjeti nesreću koja će joj u potpunosti promijeniti život.