Neslihan odluči riskirati jer smatra da nema drugog rješenja nego da spriječi vjenčanje. Velika tajna koju Rezan sazna još će jedanput biti veliki izazov za Savaševu i Ajšeninu ljubav.

28.ep. - 13. kolovoza

Neslihan odluči riskirati jer smatra da nema drugog rješenja nego da spriječi vjenčanje. Velika tajna koju Rezan sazna još će jedanput biti veliki izazov za Savaševu i Ajšeninu ljubav. Savaš je ljut jer je Ajšenino lice na reklami za kolekciju Nostalgija, zna da objašnjenje treba tražiti od svoje majke Rezan. Zbog činjenice da je Rezan saznala veliku tajnu, lakše joj je postaviti se Savašu i tom mu istinom zadati udarac. Savaš, koji je saznao da je Ajšen kći Ate Katiboglua, ni zbog toga neće odustati od svoje namjere. I Ata i Rezan počinju razmišljati o tome kako neće moći spriječiti vjenčanje. Fatih pak shvaća da mu nema druge nego to prihvatiti. Feride razmisli o Ajšeninoj ponudi za posao i počinje raditi u Kajseriju. Za Feride se otvaraju vrata prema sasvim drugom svijetu.