Glas nezadovoljstva u konaku sve je jači, a Kendal kreće na mračan put i zna da se s njega možda neće vratiti.

104.ep - 21. siječnja

Glas nezadovoljstva u konaku sve je jači, a Kendal kreće na mračan put i zna da se s njega možda neće vratiti. Ada govori Ebru kako se nešto čudno događa s Adom, da je često odsutna i da se često istresa na nju bez razloga. Murat je odlučan u nakani da kazni Kendala onako kako je i zaslužio. Organizirana je otmica Kendala kako bi mu utjerali strah u kosti još više. Krajnje je vrijeme da Kendal plati za svoja nedjela. I dok se Kendal opire u stupici u koju je stjeran, Asimovi čudni pokreti svima privlače pozornost, a najviše gđi Kadrije. Iako toga nitko nije svjestan, Asim u sebi vodi veliku bitku. Odluka koju će Asim donijeti početak je kraja.